REPI

ShichenWANG


< Retour
Portrait de swang

Shichen WANG

PhD Student
Adresse de contact

IEE

Av. F.D. Roosevelt 39

1050 Brussels, Belgium

Contact
shichen.wang@ulb.ac.be

Membre de

  • Faculté de Philosophie et Sciences sociales
  • Département de Science politique
  • Assistants - Corps scientifique
  • Chercheurs
  • REPI
  • Assistants - Corps scientifique
  • Chercheurs

CV

2014 - Present Ph.D. in Political Science, Erasmus Mundus GEM PhD Joint School (Double Doctor Degree from Universite Libre de Bruxelles and University of Geneva)

2013 - 2014 M.A. in European Studies, University College London

2009 - 2013 L.L.B. in International Politics, Fudan University

Biographie

Shichen graduated from Fudan University (Shanghai, China) with a LLB in International Politics in 2013 and University College London (London, UK) with a MA in European Studies in 2014. He has also studied or researched at University of Amsterdam, Washington University in St Louis and Free University Berlin and other institutions. He has been awarded scholarship by European Commission, Ford Foundation and German Academic Exchange Service (DAAD)among other honors. In 2014, He joined Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme 'Globalisation, Europe and Multilateralism' as a PhD Fellow at Universite Libre de Bruxelles and another university TBC. His main academic fields include China-EU Relations, Foreign Policy Decision-making Mechanism, China-Taiwan Relations, etc.

Travaux sélectionnés

Wang Shichen: 《为何欧盟国家积极参与亚投行?》, 'Weihe Oumeng Guojia Jiji Canyu Yatouhang?' (Why EU Member States Join Asian Infrastructure Investment Bank?) in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 19 Mar, 2015. Online: http://www.nanzao.com/sc/opinion/49825/wei-he-ou-meng-guo-jia-ji-ji-can-... (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/opinion/49824/wei-he-ou-meng-guo-jia-ji-ji-can-...(Traditional Chinese).

Wang Shichen, 'A Revolving Door Era for China?' The Diplomat, 8 Jan, 2015. http://thediplomat.com/2015/01/a-revolving-door-era-for-china/

Wang Shichen: 《国民党并未失去2016》,'Guomindang Bingwei Shiqu 2016' (Kuomintang has not lost 2016 yet) in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 1 Dec, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/opinion/43428/guo-min-dang-huan-wei-shi-qu-2016 (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/opinion/43427/guo-min-dang-huan-wei-shi-qu-2016 (Traditional Chinese).

Wang Shichen: 《APEC张王会并非走过场》, 'APEC Zhangwanghui Bingfei Zouguochang' (Zhang Zhijun and Wang Yuqi's Meeting in APEC is not meaningless) in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 8 Nov, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/china/41939/apeczhang-wang-hui-bing-fei-zou-guo... (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/china/41939/apeczhang-wang-hui-bing-fei-zou-guo... (Traditional Chinese).

Wang Shichen: 《欧盟新领导层与欧盟前景》, 'Oumeng Xin Lingdaoceng Yu Oumeng Qianjing' (EU's New Leaderships and Future) in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 5 Sep, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/international/37177/ou-meng-xin-ling-dao-ceng-y... (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/international/37177/ou-meng-xin-ling-dao-ceng-y... (Traditional Chinese).

Wang Shichen: 《习近平访问拉美与中国国际关系研究人才的缺失》, 'Xi Jinping Fangwen Lamei Yu Zhongguo Guojiguanxi Yanjiu Rencai De Queshi' (Xi Jinping's Visit to Latin America and China's Lack of International Relations Researchers) in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 23 Jul, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/opinion/33032/xi-jin-ping-fang-wen-la-mei-yu-zh... (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/opinion/33031/xi-jin-ping-fang-wen-la-mei-yu-zh... (Traditional Chinese).

Wang Shichen: 《台日“国立”之争显大陆包容度提升》, 'Tairi "Guoli" Zhizheng Xian Dalu Baorongdu Tisheng' (The Conflict between Taiwan and Japan on 'National': A Proof of Mainland China's Tolerance) in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 25 Jun, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/opinion/30479/tai-ri-guo-li-zhi-zheng-xian-da-l... (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/opinion/30478/tai-ri-guo-li-zhi-zheng-xian-da-l...(Traditional Chinese).

 Wang Shichen: 《复旦交锋显大陆已做好“民共”交流准备》, 'Fudan Jiaofeng Xian Dalu Yizuohao "Min Gong" Jiaoliu Zhunbei' (Fudan Conversation Reveals Mainaland China's Preparation for Dialogue with Democratic Progressive Party) in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 10 Jun, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/opinion/29137/fu-dan-jiao-feng-xian-da-lu-yi-zu... (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/opinion/29136/fu-dan-jiao-feng-xian-da-lu-yi-zu...(Traditional Chinese).

Wang Shichen: 《欧洲议会选举结果为欧盟指明方向》, 'Ouzhou Yihui Xuanju Jieguo Wei Oumeng Zhiyin Fangxiang' (European Parliament Election Results Guide Future Development of EU) in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 26 May, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/opinion/28114/ou-zhou-yi-hui-xuan-ju-jie-guo-we...(Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/opinion/28113/ou-zhou-yi-hui-xuan-ju-jie-guo-we...(Traditional Chinese).

Wang Shichen: 《李克强访非新领导层外交分工渐浮现》, 'Li Keqiang Fangfei Xinlingdaoceng Waijiao Fengong Jian Fuxian' (Li Keqiang's Visit to Africa: A Signal of Division of Diplomatic Responsibilities of China's New Leaders) in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 6 May, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/opinion/26365/li-ke-qiang-fang-fei-xin-ling-dao... (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/opinion/26366/li-ke-qiang-fang-fei-xin-ling-dao... (Traditional Chinese).

Wang Shichen: 《上海才是港台事务政治副中心?》, 'Shanghai Caishi Gangtai Shiwu Zhengzhi Fuzhongxin?' (Is Shanghai the Sub-Centre of Taiwan and Hong Kong Affairs?)  in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 21 Apr, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/opinion/25382/shang-hai-cai-shi-gang-tai-shi-wu... (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/opinion/25381/shang-hai-cai-shi-gang-tai-shi-wu... (Traditional Chinese).

Wang Shichen: 《上世纪中国最伟大领导人?毛泽东胜蒋经国》, 'Shangshiji Zhongguo Zuiweida Lingdaoren? Mao Zedong Sheng Chiang Ching-kuo' (Who is the Greatest Leader of China in the 20 Century? Mao Zedong, not Chiang Ching-kuo)  in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 14 Apr, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/opinion/24975/shang-shi-ji-zhong-guo-zui-wei-da...(Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/opinion/24975/shang-shi-ji-zhong-guo-zui-wei-da...(Traditional Chinese).


Voir toutes les publications

Présentation des recherches

"Reform of Chinese Foreign Policy Decision-Making System under the New Leadership". International Conference on "EU and China: Reform and Governance". Brussels, 4-5 May 2015.

"Too Good to Be Attracted? Dilemma of EU-China Top Universities Dual Master Programmes". International Conference on "EU and the Emerging Powers". Brussels, 27-28 April 2015.

"Comparative Study between China and EU's Foreign Policy Decision Making". The 5th GEM Annual Conference. Brussels, 6 February 2015.